Adatkezelési tájékoztató

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info törvény) 20. §-a alapján tájékoztatjuk az érintettet, hogy jelen adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

A jelen adatkezelés célja: Az érintett részére hírlevél kiküldése, az érintett személyes adatainak a Béres Gyógyszergyár Zrt. saját marketingtevékenységének elősegítése, piackutatás, valamint az érintett tájékoztatása céljából történő felhasználása. Az adatok hírlevél küldése, egyéb marketingtevékenység, piackutatás illetve tájékoztatás céljából történő felhasználását az érintett leiratkozással, illetve az adatok törlése iránti kérelemmel megtilthatja.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett határozott, tájékozott és önkéntes hozzájárulása az Info törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

 

Az adatkezelés köre: Az érintett által a cél eléréséhez szükséges, önkéntesen megadott valamennyi személyes adat (név, lakcím, nem, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím stb.)

 

Tájékoztatjuk továbbá az érintettet, hogy az adatkezelő személye a Béres Gyógyszergyár Zrt. (1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4., adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-71977/2014.), az adatfeldolgozó személye – az adatkezelő megbízásából – az Increst Communication Kft. (székhely: 1148 Budapest Bolgárkerék utca 8).

 

Az érintett hozzájárulásával történő adatkezelés időtartama: a hozzájárulás megadásától addig az időpontig, amíg az adatkezelő által biztosított leiratkozási lehetőséggel, vagy törlési kérelemmel az érintett nem él. A kezelt adatok a leiratkozást, törlési kérelmet követő 8 napon belül törlésre kerülnek a Béres Gyógyszergyár Zrt. adatbázisából, valamint az Increst Communication Kft. rendszeréből.

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

 

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 

Az érintett az Info törvény 14. §-a alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását, illetve a 21. §-ban foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az érintett a tájékoztatás, helyesbítés, törlés, illetve zárolás iránti kérelmet, illetve személyes adatainak kezelése elleni tiltakozást a 1148 Budapest Bolgárkerék utca 8  szám alatti címre levélben, vagy e-mailben az increst@increst.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.

 

Az Info törvény 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, valamint az 52. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

Adatkezelési gyakorlatunkkal, elveinkkel kapcsolatos további információk az alábbi linken érhetők el:

Általános adatkezelési tájékoztató.

 

 

© Copyright 2012 Béres Gyógyszergyár Zrt.

Increst Communication

Irány a webáruház

Webáruház

Tovább