Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hírlevél szolgáltatáshoz

Jelen adatkezelési tájékoztató a - regisztrálók által önkéntes hozzájárulással megadott - hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok 2018. május 25-ét követő tárolására és kezelésére vonatkozik. A teljes adatkezelési tájékozatót megtekintheti a www.beres.hu/beres/adatvedelmi_tajekoztato oldalon.

A Béres Gyógyszergyár Zrt. az Ön személyes adatainak kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

 

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Béres Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.

képviseli: Major Ferenc vezérigazgató

cégjegyzékszám: 01-10-046421; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;

adószám: 12517390-2-41;

adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-58968; NAIH-58969; NAIH–70360; NAIH-70361; NAIH-71973; NAIH-71974; NAIH-71975; NAIH-71976; NAIH-71977; NAIH-71978; NAIH-75770; NAIH-85472; NAIH-87363; NAIH-90908; NAIH-90909

honlap: www.beres.hu

e-mailcím: info@beres.hu

(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

Az interneten keresztül történő regisztráció során az érintett(ek) által megadott adatok valódiságáért, helyességéért és pontosságáért az Adatkezelő nem felel.

 

2. Az adatkezelés célja

Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, termékeinkről, akcióinkról, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

 

3. Az adatkezelés jogalapja

Hírlevelet Önnek kizárólag az Ön előzetes önkéntes hozzájárulásával (hírlevél regisztráció) küldünk.

Adatait természetesen nem köteles megadni, ilyen esetben azonban nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

 

4. A kezelt adatok köre

Regisztráció során Önnek kizárólag a nevét és az email címét kell megadnia.

 

5. Az adatkezelés időtartama

Hírleveleinket kizárólag addig küldjük az Ön részére, ameddig Ön a hozzájárulását - az Adatkezelőnek megküldött nyilatkozatával - vissza nem vonja. Leiratkozni a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva tud, illetve az info@beres.hu email címre küldött levélben. Ebben az esetben az Adatkezelő 14 munkanapon belül végérvényesen törli a korábban e célból megadott valamennyi adatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Természetesen, ha meggondolná magát, bármikor újból feliratkozhat.

 

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

A hírlevéllel kapcsolatos elektronikus adatok feldolgozását a www.beres.hu oldal fejlesztője, az Increst Kft. végzi.

 

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az adatkezelés időtartama alatt az Ön személyes adatait az Adatkezelő és Adatfeldolgozó munkatársai, feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg.

 

8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel és titkosítással kezeljük. Adattovábbítás harmadik félnek ill. külföldre nem történik.

 

9. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az 5. pontban jelzett módon, felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint kérheti azok átadását. Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. (NAIH) Jogairól részletes tájékoztatást a www.beres.hu oldalon található adatkezelési tájékozatóban, illetve az info@beres.hu e-mailcímre, vagy a 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4. címre küldött tájékoztatást kérő levele útján kaphat.

 

Budapest, 2018. május 11.

© Copyright 2012 Béres Gyógyszergyár Zrt.

Increst Communication

Irány a webáruház

Webáruház

Tovább